آرشیو روز: بهمن ۷, ۱۳۹۶
ژن خوب

آوازه ی آقا زاده ها را از جای جای کشور شنیده اید که هر یک چگونه تکه نانی از سفره انقلاب برای خویش کنده اند.