آرشیو روز: بهمن ۵, ۱۳۹۶

صبح امروز مردم سیستان به بستر تالاب هامون در مجاورت کوه اوشیدا رفتند و نماز طلب باران خواندند.