آرشیو روز: مهر ۱۹, ۱۳۹۶
جنگ اصلاح طلبان

پیشتر درباره تاخیر بیش از اندازه وزارت کشور در معرفی استاندار سیستان و بلوچستان و رشد قارچ گونه کانال های تلگرامی و حامیان مجازیِ استاندار احتمالی مطالبی را منتشر کردیم.