آرشیو روز: مهر ۱۶, ۱۳۹۶

بالاترین نرخ بازماندگی از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان وضعیت را در این استان بحرانی کرد .

سگ

بامداد امروز ارسال چند تصویر توسط مخاطبین بخشی از رعب و وحشتی که حاصل از وجود سگ های ولگرد است را نمایان کرد .