آرشیو روز: مهر ۱۴, ۱۳۹۶
امام جمعه زابل

امام جمعه زابل با بیان اینکه مسئولان توجه ویژه‌ای به جوان و کارهای فرهنگی داشته باشند، گفت: جوان ما اگر بخواهد ورزش کند باید بسیار هزینه متحمل شود ولی اگر بخواهد معتاد شود با کمترین هزینه انجام می‌شود، شما باشید کدام گزینه را در زمان فشار فکری، اقتصادی و بیکاری انتخاب می‌کنید؟