آرشیو روز: مهر ۴, ۱۳۹۶
دکتر احمد علی کیخا ، گمشده

یک فروند نماینده اصلاح طلب سیستان گم شده است، از یابنده تقاضا میشود آنرا به مردم حوزه انتخابیه وی تحویل دهید.