گندم پرس : به ️اجماع رسیدن طوایف “سرگزی، سرگلزایی، زهروزهی، سنجرانی، علیزهی و بیلرانی” برای حمایت از دکتر حبیب الله دهمرده کاندیدا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در منطقه سیستان با حضور حداکثری بزرگان و کارشناسان صورت گرفت. به گزارش گندم پرس طی جلسه های مختلف که در چند شب گذشته صورت گرفت سرانجام طایفه […]

گندم پرس : به ️اجماع رسیدن طوایف “سرگزی، سرگلزایی، زهروزهی، سنجرانی، علیزهی و بیلرانی” برای حمایت از دکتر حبیب الله دهمرده کاندیدا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در منطقه سیستان با حضور حداکثری بزرگان و کارشناسان صورت گرفت.

IMG_20160220_122844

به گزارش گندم پرس طی جلسه های مختلف که در چند شب گذشته صورت گرفت سرانجام طایفه های؛ سرگزی، سرگلزایی، زهروزهی، سنجرانی، علیزهی و بیلرانی در خصوص حمایت از کاندید منتخب خود به اجماع رسیدند.

IMG_20160220_122832

پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان و بزرگان طوایف با توجه به شرایط بحرانی منطقه از میان ۱۹کاندیدا منطقه سیستان ۵ کاندیدا برتر مشخص و طی مدت ۵ شب تمام نقاط قوت و ضعف آنها مورد آنالیز قرار گرفته شدو نهایتا در جلسه ای باحضور ۷۶نفر از بزرگان و چهرهای شاخص طوایف فوق پنج کاندیدا مورد نظر(بصورت مخفی و انداختن رای در درون صندوق رای گیری) به رای گیری گذاشته شدند که سرانجام دکتر حبیب الله دهمرده با کسب ۵۸رای از مجموع ۷۶ رای به عنوان منتخب این طوایف مورد حمایت قرار گرفت.

IMG_20160220_122823

همچنین در این جلسه تمام شایعات مربوط به حمایت از کاندیداهای دیگر که در فضای مجازی پخش گردیده بود تکذیب شد و اعلام شد که هرگونه سو استفاده و فرصت طلبی از این جلسات به نفع کاندیدا خاص که توسط برخی طرفداران کاندیداها صورت گرفته است مورد تایید بزرگان طایفه نمی باشد.

IMG_20160220_122836

در پایان امیدواریم که تمامی طوایف در سیستان تصمیم خود را بصورت علمی و کارشناسی شده به اجماع برسانند و منافع منطقه و مردم سیستان را در این تصمیمات خود لحاظ بفرمایند.

IMG_20160220_122817

                                                                                                                     

                                                                                                                                               به امید سیستانی آباد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه