گندم پرس : پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است. مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته […]

گندم پرس : پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است.

مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می شود. ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند. هر چقدر تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.

ISI برای انتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در ۱۰ سال اخیر را شمارش کرده و این محققان را در ۲۲ رشته موضوعی طبقه بندی می کند. سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.

بر اساس اطلاعات استخراج شده در مجموع ۱۹۹ ایرانی طلایه داران علم هستند که از این تعداد ۱۰۷ دانشمند برتر کشور متعلق به دانشگاه های جامع هستند و دانشگاه های صنعتی هم ۴۸ نفر از نخبگان علمی کشور را پرورش داده اند.

دانشگاه های علوم پزشکی ۳۰ نفر و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه های کشور نیز ۸ نفر از دانشمندان برتر بین المللی را به خود اختصاص داده اند. ۶ نفر نیز در بخش دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیر متمرکز هستند.

دانشگاه تهران در بین دانشگاه های جامع دارای بیشترین دانشمند برتر است. تعداد دانشمندان برتر دانشگاه تهران ۲۵ نفر است. دانشگاه های صنعتی شریف و تربیت مدرس به ترتیب با ۱۶ و ۱۲ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

دانشگاه های شیراز و صنعتی اصفهان هر کدام با ۸ دانشمند، دانشگاه های شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر و علم صنعت ایران هر کدام با ۷ دانشمند در رتبه های جدول دانشمندان برتر بین المللی قرار دارند.

دانشگاه تبریز ۵ نفر و  دانشگاه های اصفهان، بوعلی سینا، رازی، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی اصفهان، مازندران و کاشان هر کدام ۴ نفر در رده دانشمندان برتر بین المللی دارند.

۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی دارای ۳ نفر، ۱۱ دانشگاه و مرکز پژوهشی دارای ۲ نفر و ۱۹ دانشگاه دارای یک نفر دانشمند بین المللی در جمع برترین دانشمندان یک درصد برتر دنیا هستند.

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پزوهشی کشور

ردیفنوع دانشگاه / موسسه تحقیقاتیتعداد دانشمند
۱دانشگاه های جامع۱۰۷ نفر
۲دانشگاه های صنعتی۴۸ نفر
۳دانشگاه های علوم پزشکی۳۰ نفر
۴پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی۸ نفر
۵مراکز غیر متمرکز۶ نفر

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور (بیش از ۱۰ نفر)

نام دانشگاه/موسسه تحقیقاتیتعداد دانشمند
دانشگاه تهران    ۲۵    
دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۸
دانشگاه صنعتی شریف    ۱۶
دانشگاه تربیت مدرس    ۱۲    

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور (کمتر از ۱۰ نفر)

نام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی تعداد دانشمند
دانشگاه شیراز    ۸
دانشگاه صنعتی اصفهان    ۸
دانشگاه شهید بهشتی   ۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷
دانشگاه علم و صنعت ایران    ۷
دانشگاه آزاد اسلامی۵
دانشگاه تبریز    ۵

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور (کمتر از ۵ نفر)

نام دانشگاه/ موسسه تحقیقاتی تعداد دانشمند
دانشگاه اصفهان۴
دانشگاه بوعلی سینا۴
دانشگاه رازی۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل    ۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴
دانشگاه مازندران۴
دانشگاه کاشان۴
پژوهشگاه دانش های بنیادی۳
دانشگاه شهید باهنر کرمان۳
دانشگاه گیلان۳
دانشگاه یزد     ۳
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    ۲
دانشگاه خلیج فارس  ۲
دانشگاه خوارزمی۲
دانشگاه سمنان  ۲
دانشگاه سیستان و بلوچستان۲
دانشگاه صنعتی شیراز۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۲
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۲
دانشگاه فردوسی مشهد۲
دانشگاه محقق اردبیلی۲
دانشگاه یاسوج   ۲

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور (یک نفر)

نام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی تعداد دانشمند
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران۱
جهاد دانشگاهی۱
جهاد دانشگاهی (مرکز علمی، آموزش، فرهنگ و پژوهش)۱
دانشگاه ارومیه     ۱    
دانشگاه الزهراء (س)۱
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)۱    
دانشگاه پیام نور    ۱
دانشگاه زنجان     ۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱
دانشگاه مالک اشتر  ۱
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)۱
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱    
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی    ۱
دانشگاه کردستان۱
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ۱
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع۱

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه