دکتر احمد علی کیخا ، گمشده

یک فروند نماینده اصلاح طلب سیستان گم شده است، از یابنده تقاضا میشود آنرا به مردم حوزه انتخابیه وی تحویل دهید.

گندم خبر، یک فروند نماینده اصلاح طلب سیستان گم شده است، از یابنده تقاضا میشود آنرا به مردم حوزه انتخابیه وی تحویل دهید.

 

این روزها حال و احوال سیستان از همیشه وخیم تر است و فرصت طلبان سیاسی به مانند بختک بر روی پست های کلیدی استان چنبره زده اند به قول معروف گویا به لاشه ی مرده ای رسیده اند و هر یک حداکثر تلاش را دارد تا لقمه ای حالا چه اندازه و یا بزرگتر دهان خویش از این لاشه بکند.

 

 سیستان در حال سپری کردن بدترین روزهای خویش می باشد و از نماینده به اصطلاح هم سوی با دولت نیز هیچ خبری نیست.

 

برخی از منتقدان با تفکر  اصلاح طلبی معتقدند که باید امور را به دستان هم سویان با دولت سپرد تا به واسطه این هم دلی در گرایش سیاسی مردم دچار قهر دولت نشوند و از امکانات و بودجه های بیشتری برخوردار شوند.

 

نماینده به عنوان اول شخص حوزه انتخابیه خود در بحث قانون گذاری میتواند نقش عمده ای در رفع مشکلات منطقه ایفا نماید.

 

اما آنچه که عیان است بی تفاوتی نماینده هم سوی با دولت است که اگر بخواهیم نظریه منتقدان را مد نظر قرار دهیم میتوانست بهتر از آنچه که امروز است عمل نماید.

 

جناب نماینده به جای به هر دری زدن برای ثبات در آینده و راحتی زندگی شخصیتان برای کسب کرسی دولتی قدری به فکر گرسنگان حوزه انتخابیه خویش باشید.

 

میتوانید از این تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم که با آن دست به گریبانند استفاده کنید که خیر دنیا و آخرت شامل حالتان شود و دعای آنان سبب شفای بیماریتان گردد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه