گندمــ پرس : شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی می باشدسیستان بزرگ در سالهای اخیر با ورود دانشگاههای متعدد از شرایط سنتی کم کم در حال گذر می باشد و به سمت فرهنگ شهرنشینی در حال حرکت است و این تغیر زمانی خوش یمن خواهد بود که زیربنا […]

گندمــ پرس : شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی می باشدسیستان بزرگ در سالهای اخیر با ورود دانشگاههای متعدد از شرایط سنتی کم کم در حال گذر می باشد و به سمت فرهنگ شهرنشینی در حال حرکت است و این تغیر زمانی خوش یمن خواهد بود که زیربنا فرهنگ مدرینته و شهرنشینی که همان رفاه بیشتر است از نظر اقتصادی فراهم باشد وگرنه در تعارض بین فرهنگ سنتی روستایی با فرهنگ مدرینته شهری آسیب هایی بوجود خواهد آمد سیستان بزرگ در چند سال اخیر به دلیل وابسته بودن به مرز و تامین معیشت مردم از این طریق مرز و خشکسالهای اخیر با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کند بیکاری اگر خود یک آسیب اجتماعی محسوب نمی شود اما کلید بسیاری از آسیب های اجتماعی است

با مسدود شدن مرز سیستان شاهد افزایش بیکاری شدید و در نتیجه افزایش امار اعتیاد ،سرقت و تکدیگری بودیم هر چند عاملی اصلی اعتیاد مسایل اقتصادی نبوده اما تحقیقات نشان می دهد اکثر معتادین افراد فقیر جامعه هستند افراد فقیر که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار باشند در مقایسه خود با افراد بالا دست جامعه ،دچار سرخوردگی شده و به جای افزایش تلاش در جهت دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر به دلیل نداشتن اعتماد به نفس به سمت پوچی و سرخوردگی سوق پیدا می کند که برای تسکین این آلام و این سرخوردگی به دنبال آرامش موقتی رفته و دردسترس ترین راه یعنی مواد مخدر را انتخاب می کند از این گذر که دسترسی به مواد مخدر در سیستان به راحتی نوشیدن آب است و اعتیاد سرآغاز آسیب های دیگر است

تکدیگری
اعتیاد بعنوان یک ناهنجاری بزرگ می تواند علل بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد یک فرد معتاد برای تامین هزینه های اعتیاد و معیشت خود مجبور به انجام هر کاری می باشد در صورتی که فرد معتاد توانایی تامین این هزینه ها را از راه قانونی نداشته باشد با توجه به اینکه اعتیاد روحیه تلاشگری و عزت نفس را کاهش داده و اعتماد به نفس لازم را برای هیچ کاری را نداشته سعی می کند از طریق تکدیگری نسبت به تامین این هزینه ها اقدام نمایند معمولا این افراد از هوش کم ، جثه ضعیف و جسارت کمی برخوردار هستند

 

اما دسته دوم معتادین فقیر ،سعی دارند غیر از تکدیگری نسبت به تامین هزینه خود اقدام کنند این افراد به دلیل اینکه دیگر با قانونگریزی آشنا شده اند و این موضوع برای آنان عادی شده است اقدام به سرقت های خرد می زنند این افراد معمولا دارای جثه قویتری و هوش بیشتر و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به معتادین دسته اول برخوردار هستند.

بنظر می رسد مقابله با این پدیده زشت در نهایت باعث خواهد شد که امنیت و ماندگاری مردم نیز در منطقه بیشتر شود , پس می طلبد بیش از گذشته به این مقوله مهم توجه نماییم.

 

یادداشت : ناشناس

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه