شهرگندمــــ : در بسیاری ازجلساتی که مسئولینی کشوری حضور دارند , همواره جای خالی اعضای شوراهای روستایی و شهری حس میشود , برای مثال جلسه ای که با حضور رئیس تعاون روستایی کشور برگزار گردید , هیچیک از اعضای شوراهای روستایی و یا نمایندگان شهرهای سیستان در شورای عالی استان حضور نداشتند. در همین رابطه […]

شهرگندمــــ : در بسیاری ازجلساتی که مسئولینی کشوری حضور دارند , همواره جای خالی اعضای شوراهای روستایی و شهری حس میشود , برای مثال جلسه ای که با حضور رئیس تعاون روستایی کشور برگزار گردید , هیچیک از اعضای شوراهای روستایی و یا نمایندگان شهرهای سیستان در شورای عالی استان حضور نداشتند.

url

در همین رابطه دهمرده نماینده هیرمند در شورای عالی استان و نماینده استان در شورای عالی کشور گفت : هر 5 نماینده سیستان در شورای عالی استان از این مساله گلایه مند هستیم , متأسفانه در جلساتی که مدیران کشوری و استانی , که حوزه کاریشان ارتباط مستقیم با شوراها و مشکلات شهری و روستایی دارد  ,  به اعضای شورای استان ( مهدی احمدی , زابل_ هادی لطیفی نژاد , نیمروز __ حبیب کاشانی , زهک __ محمد حسن صدرائی فر , هامون ___ مسعود دهمرده , هیرمند) در شمال استان بی مهری میشود , و از آنها جهت حضور دراین جلسات دعوت بعمل نمی آید.

بنظر میرسد فرمانداری ویژه زابل که معمولا جلسات اینچنینی با محوریت آن برگزار میگردد این مهم  را در دستور کار خود قرار دهد و افرادی به جلسات دعوت شوند که مثمر ثمر باشند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه