گندمــ پرس : دفع غیر مسئولانه زباله های دهستان جزینک موجبات نگرانی مردم این بخش را بوجود آورده است و آنها با ارسال نامه ای خواستار پیگیری مسئولین و حل این معضل شده اند. همانگونه که درتصاویر نیز مشاهده میفرمائید زباله های این دهستان در اطراف جنگل جزینک دپو شده است که این مساله علاوه […]

گندمــ پرس : دفع غیر مسئولانه زباله های دهستان جزینک موجبات نگرانی مردم این بخش را بوجود آورده است و آنها با ارسال نامه ای خواستار پیگیری مسئولین و حل این معضل شده اند.

همانگونه که درتصاویر نیز مشاهده میفرمائید زباله های این دهستان در اطراف جنگل جزینک دپو شده است که این مساله علاوه بر مسائل زیست محیطی که بوجود آورده است , موجبات تهدید جنگل و رودخانه جزینک نیز میشود.

20150406225008

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه