راننده های استیجاری دانشگاه علوم پزشکی زابل طی تماس با گندمـــ پرس از عدم پرداخت چند ماه مطالبات خود اظهار گلایه کردند. بنا براین گزارش یکی از رانندگان استیجاری در گفتگو با گندمـــ پرس گفت : طبق قــراردادی که در سال 93 به مدت یکسال با شرکت زرین صالح سیستان داشتیم ضمن عدم وصول مطالبات […]

20140111_164659334931 راننده های استیجاری دانشگاه علوم پزشکی زابل طی تماس با گندمـــ پرس از عدم پرداخت چند ماه مطالبات خود اظهار گلایه کردند.

بنا براین گزارش یکی از رانندگان استیجاری در گفتگو با گندمـــ پرس گفت : طبق قــراردادی که در سال 93 به مدت یکسال با شرکت زرین صالح سیستان داشتیم ضمن عدم وصول مطالبات قبلی و اتمام مدت قرارداد ، به مدت 40 روز است که بدون هیچ گـونه حقوق و مزایا و قرارداد کـاری مشغـول بکــار می باشیم و این در حـالیست کـه اگـــر در این مـدت هـرگـونـه مشکـلی ایجـاد گــردد کسی پاسخگــو ما نمی باشد.

وی در پایان از مسئـولین دانشگـاه علـوم پزشکی زابـل بخصـوص ریاست محترم دانشگاه ، خواستار رسیدگی و حل این مشکل شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه