گندم پرس: جمعی از کافی نت ها و خدمات اینترنتی سطح شهر زابل با ارسال نامه ای به گندم پرس , از اقدام اداره امور مالیاتی و اتحادیه صنفی زابل در  ارسال اظهارنامه های مالیاتی به یک کافی نت خاص و چند دفتر خدمات ارتباطی گلایه کرده اند و خواستار رسیدگی و رفع انحصار شده […]

گندم پرس: جمعی از کافی نت ها و خدمات اینترنتی سطح شهر زابل با ارسال نامه ای به گندم پرس , از اقدام اداره امور مالیاتی و اتحادیه صنفی زابل در  ارسال اظهارنامه های مالیاتی به یک کافی نت خاص و چند دفتر خدمات ارتباطی گلایه کرده اند و خواستار رسیدگی و رفع انحصار شده اند.

این موضوع درحال رخ می دهد که کسبه شهر زابل از پرداخت مالیات دراین شرایط سخت , طوفان و گرمای وحشتناک گلایه مند هستند , حال علاوه براین رنج سختی ارسال اظهار نامه مالیاتی نیز برآن افزوده شده است.

 

498846_892

 

به گزارش گندم پرس سازمان امور مالیاتی جهت کنترل ارسال کننده اظهارنامه مالیاتی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط سیستم های خانگی را محدود کرده بطوری که از هر سیستم  فقط امکان ارسال 3 تا 5 اظهارنامه ممکن بوده ٰ که این کار مشکلاتی را هم برای مودیان مالیاتی و هم برای صاحبان کافی نت ها بوجود آورده استٰ.

علی رغم اطلاع رسانی اداره کل امور مالیاتی در اوایل خرداد به اصناف جهت معرفی کافی نت های مجاز جهت برگزاری و شرکت در دوره های آموزشیٰ اتحادیه صنفی مربوطه فقط به معرفی یک کافی نت خاص اقدام نموده و در حال حاضر ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت نامحدود فقط از طریق آن کافی نت و چند دفتر خدمات ارتباطی محدودٰ مقدور بوده ٰ که باعث نارضایتی مردم و از بین رفتن شرایط رقابتی در بازار و انحصاری شدن موضوع و از همه مهمتر افزایش قیمت ارسال الکترونیکی اظهارنامه ها از قیمت مصوب یعنی 4000تومان تا مبلغ 25000تومان در دفاتر خدماتی محدودی که برای این کار در نظر گرفته شده گردیده است و با نزدیک شدن به 31 تیر ماه و آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ٰاین قیمت به روند رو به رشد و صعودی خود می افزاید.

حال جای تامل دارد که با توجه به اینکه هدف از الکترونیکی شدن تسلیم اظهارنامه مالیاتی کاهش مراجعه مردم به ادارات و تسهیل امور بوده و انحصاری کردن آن با مغایر با هدف مذبور بوده و اینکه چرا صنف مربوطه از اعلام و معرفی سایر کافی نت ها به امور مالیاتی جهت شرکت در دوره های آموزشی خودداری نموده و موجبات انحصاری شدن موضوع و بیکار کردن آنها و ایجاد ترافیک کاری برای سایر واحدهای مجاز را باعث شده است.
ضمن اینکه بنا به اعلام واحدهای صنفی مذبورٰ هفته گذشته امور مالیاتی برای برخی دیگر از آنها دوره آموزشی گذاشته ولی با اینکه کمتر از 2هفته به پایان مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی زمان باقی مانده هنوز امکان ارسال اظهارنامه برای آنها فراهم و ممکن نشده است.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه