گندمــــ پرس : شواری اسلامی روستای میلک با ارسال نامه ای به شهر گندمـــ از کمبود نیروی انسانی در خــانه بهداشت این روستا گـلایه کرد . متن نامه ارسـالی بدین شـرح  می باشد : روستای میلک بزرگترین روستا در شهرستان هیرمند که دارای جمعیتی  بالای 3500نفر می باشد ؛ این در حالی است  که خــانه […]

گندمــــ پرس : شواری اسلامی روستای میلک با ارسال نامه ای به شهر گندمـــ از کمبود نیروی انسانی در خــانه بهداشت این روستا گـلایه کرد .

متن نامه ارسـالی بدین شـرح  می باشد :

روستای میلک بزرگترین روستا در شهرستان هیرمند که دارای جمعیتی  بالای 3500نفر می باشد ؛ این در حالی است  که خــانه بهداشت آن دارای دو نفر کارمند است وجوابگوی جمیعت آن نیست و در چندین مرحله درخواست  بکار گیری نیروی بیشتر  به مرکز بهداشتی و درمانی  ارائه شده است  که هنوز هم هیچ جوابی از طرف  مسئولین محترم جهت بکار گیری نیروی بیشتر به این مرکز مهم بهداشتی درمانی نیامده؟؟!!

لذا از مسئولین محترم استان تقاضا داریم تا نسبت  رفع این مشکل که بسیار حیاتی می باشد  اقـداماتی را اتخـاذ نمایند .

 

یــارمحـمـدی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه