شهرگندمـــــ  : تعدادی از اهالی محترم شهر ادیمی , مرکز شهرستان نیمروز با ارسال نامه ای به شهرگندمـــ از قطع و وصل اینترنت در این شهرگلایه کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شده اند.     براساس این گزارش در دو روز گذشته اینترنت دراغلب ساعات روز دراین شهر قطع بوده است.

شهرگندمـــــ  : تعدادی از اهالی محترم شهر ادیمی , مرکز شهرستان نیمروز با ارسال نامه ای به شهرگندمـــ از قطع و وصل اینترنت در این شهرگلایه کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شده اند.

 

index1

 

براساس این گزارش در دو روز گذشته اینترنت دراغلب ساعات روز دراین شهر قطع بوده است.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه