گندمــــ پرس: د رپی انتشارخبر12سال حبس تعزیری و 74ضربه شلاق برای تخریب کنندگان فاضلاب شهری طی تماس خبرنگار گندم پرس بامعاونت مشترکین آب وفاضلاب زابل جهت بررسی و دریافت توضیحات بیشتر ، مهندس طباطبائی ضمن نایید خبر فوق افزود این جریان حدودا مربوط می شود به دوماه پیش که افرادی دریکی ازخیابان های زابل  اقدام […]

گندمــــ پرس: د رپی انتشارخبر12سال حبس تعزیری و 74ضربه شلاق برای تخریب کنندگان فاضلاب شهری طی تماس خبرنگار گندم پرس بامعاونت مشترکین آب وفاضلاب زابل جهت بررسی و دریافت توضیحات بیشتر ، مهندس طباطبائی ضمن نایید خبر فوق افزود این جریان حدودا مربوط می شود به دوماه پیش که افرادی دریکی ازخیابان های زابل  اقدام به احداث شبکه فاضلاب غیر مجازنموده بودند ، که به محض آگاهی ازاین قضیه امور حقوقی اداره وارد عمل و ازطریق مراجع قضایی پیگیر و خواهان مجازات متخلفان شدند.

 

 

 

DSC_0227

 

 

 

 

DSC_0223

 

 

DSC_0222

در خاتمه نیزایشان ازسرعت عمل مراجع قضایی شهرستان زابل جهت به نتیجه رساندن این پرونده تشکرنمودند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه