گندمــــ پرس : این روزهـا خبـری دست به دست در فضـای مجـازی در حال پخش شـدن است که متن این خبر از این قـرار است :       “قابل توجه سیستانیان خط راه آهن استان که از چابهار شروع شده و قرار بود به زابل و از زابل خـراسان جنوبی برود ،امروز در غفلت […]

گندمــــ پرس : این روزهـا خبـری دست به دست در فضـای مجـازی در حال پخش شـدن است که متن این خبر از این قـرار است :
 
 
 
“قابل توجه سیستانیان
خط راه آهن استان که از چابهار شروع شده و قرار بود به زابل و از زابل خـراسان جنوبی برود ،امروز در غفلت  نماینده های سیستان و رایـزنـی  و فعـالیت نماینده هــای خراسان جنوبی ،به بهانه واهـی داشتن ارتفـاعـات سخت در مسیر سیستان، مسیر راه آهـن به سیستان حـذف ،و خـط راه آهــن از زاهدان مستقیم به خـراسان جنوبی کـشیده میشود.”
 
 
 
برای بررسی صحت و سقم این موضوع  گفتگویی کــوتاه با جناب مهندس مصطفی داودی مـدیرکـل راه آهـن استان انجام گرفت.
 
 
 
ایشان خبر مـذکــور را به شدت تکذیب و آنرا شایعه دانستند در ادامـه افـزودند : هنوز نقشه ی نهایی خط آهـن زاهـدان به خـراسان جنوبی به تصـویب نهـایی نرسیده است و وجود خط آهن به میلک یک پتانسیل برای کـل کشور می باشد و قطعا باید خط آهن به آنجا وصل شـود.
 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه