گندمــــ پرس : محضـر مبـارک جحـت الاسلام حــاج علی اکبر کیخـا   امـام جمعـه معــزز و محترم شهــرسـتان زابــل     سلام علیکم     احتراما درخصوص تاکید جضـرتعـالی بر تعیین تکلیف پروژه بزرگــراه زابل ـ زاهـدان درخطبه هـای سیاسی عبادی نماز جمعه مـورخ 94/08/22 به استحضـار میرساند این پروژه بطــول 230 کیلــومتـر شامـل بزرگــراه […]

گندمــــ پرس : محضـر مبـارک جحـت الاسلام حــاج علی اکبر کیخـا

 

امـام جمعـه معــزز و محترم شهــرسـتان زابــل

 

 

سلام علیکم

 

IMG-20151116-WA0000

 

احتراما درخصوص تاکید جضـرتعـالی بر تعیین تکلیف پروژه بزرگــراه زابل ـ زاهـدان درخطبه هـای سیاسی عبادی نماز جمعه مـورخ 94/08/22 به استحضـار میرساند این پروژه بطــول 230 کیلــومتـر شامـل بزرگــراه زاهـدان ـ زابل و زابل به دوست محمد  درسـال  85 شـروع گــردید و ابتدا قطـعه یک محـور شامـل محـدوده میـدان رستم تا لوتک بطـول  32 کیلومتر به مـرحلـه اجــرا در آمد.

 

با تـوجه به اعتبارات متناسب با شرایط پروژه در سالهـای اولیه ازروند اجــرایی خــوبی بــرخوردار بوده و همچنین با توجه به شرایط جغـرافیایـی احداث واریانت ها و تعـریض ها درحـریم راه عموما ازاراضـی کشـاورزی می بایست عبور می کرد که بخشی از اعتبارات تخصیصی سـرف خـرید اراضـی کـشاورزی حریم و بستر بزرگـراه گـردید و مخصوصا بزرگــراه زابل – دوست محمد برحسب ضـرورت می بایست از خــارج از بافت روستایـی عبور مـی کرد که عموماً در اراضـی کشاورزی احـداث شده است .

 

در سالهای بعدی با عنایت به مشکلات و حـوادث ثبت شده در 30 کیلومتـر مبادی ورودی شهرهـا منجر به شـروع قطغات 7 و6 و 5 تخت عنـوان پروژه هـای مهرماندگـار ازسمت شهرستان زاهدان گــردید که در حال حاضر  وضعیت قطعات 7بطـول 78 کیلومتر روبه اتمام با پیشرفت فیزیکـی بالای 95%می باشد .

 

 

که با ایمن سـازی و نصب علائم بطور کلی قابل بهـره برداری می باشد و قطعه 6بطول 24کیلومتر حـدفاصل کوله سنگی تا حــرمک از پیشرفت فیزیکی 44درصـدی برخوردار بوده و قطعه 5حدفاصل حـرمک تا شیلـه به طـول 40 کیلومتر از پیشرفت فیزیکـی 48 درصـدی که محدوده حرمک تا سه راهـی دشتک با توجه به ترافیک سنگـین مخصوصا در ایام و مناسبت های تعطیل مـورد توجه ویژه این اداره کل قــرار گرفته وقطعه 1حدفاصل زابل تا لوتک درحـد 85% پیشرفت دارد و مـی توان به صـراحت عنوان نمود که اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این بزرگــراه درسال 85 مبلغ 2/300میلیارد ریال بوده که چنانچه این اعتبار در طـی مــدت  5 سال مطابق مـوافقتنامه تخصیص مـی یافت قطعا پروژه تا به امروز به بهربرداری رسیده بود .

 

 

منتهی به دلیل تاخیر و طولانی شدن مـدت زمان اجرای پروژه و افزایش هـزینه های ساخت فقط وفقط عدم تخصیص مورد نیاز بوده ومطالبات 400 میلیارد ریالی پیمانکـاران قطعات  بزرگـراه موید این موضوع می باشد .

 

 

کـل اعتبار تخصیصی تاکنون 1/080میلیارد ریال بوده واعتبار مورد مورد نیاز جهت اتمام پروژه اعم ازقطعات در حـال اجرا و قطعات باقیمانده 3/000 میلیـارد ریال مـی باشـد که قطعات درحــال اجرا حداکــثر ظــرف مدت 6مــاه و قطعات 2و3و4 حــداکثر ظـرف مــدت 2سـال اجرا و به بهـربرداری خـواهــد رسید.

 

 

لذا چنانچه با عنایت به شرایط اقتصـادی کشـور این مهم محقق گــردد این اداره کل آمادگی اجرای عملیات را د رحداقل زمان ممکن دارد و در آخــر از تذکرات و ارشادات حضرتعالی که ازسردلسوزی وخدمت صادقانه به مردم این خطه شهید پرور می باشد تشکر و سپاسگزاری می نمائیم و راهنماییای شما همـواره چــراغ راهنمای خدمتگـذاران مردم در مجموعه راه و شهرساز ی باشد .

 

 

مسعـود مــالکـی

 

مــدیـرکــل اداره راه و شهـرسـازی استان سیستان و بلوچستان
 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه