گندمــــ پرس : هـمزمـان با سـراسـر کـشـور مـردم عــزادار و ولایـت مــدار شهرستان زابـل شـور حسینی خود را به نمایش و در سطـح شهر عـزاداری می کنند .                              

گندمــــ پرس : هـمزمـان با سـراسـر کـشـور مـردم عــزادار و ولایـت مــدار شهرستان زابـل شـور حسینی خود را به نمایش و در سطـح شهر عـزاداری می کنند .

 

 

 ashora (1)

 

ashora (3)

 

ashora (5)

 

ashora (7)

 

ashora (9)

 

ashora-(8)

 

ashora-(10)

 

ashora-(4)

 

ashora-(2)

 

ashora-(6)

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه