گندمــ پرس : سومین کارگروه مشورتی تدوین برنامه های تدوین برنامه مدیریت یکپارچه تالاب بین المللی هامون در محل هتل نیمروز زابل با حضور محمودی مدیرکل محیط زیست , مالکی معاون استاندار , اربابی مدیر کل ستاد بحران استان , جمعی از مسئولین محلی و استانی و معتمدین و صاحب نظران سیستان برگزار شد.   […]

گندمــ پرس : سومین کارگروه مشورتی تدوین برنامه های تدوین برنامه مدیریت یکپارچه تالاب بین المللی هامون در محل هتل نیمروز زابل با حضور محمودی مدیرکل محیط زیست , مالکی معاون استاندار , اربابی مدیر کل ستاد بحران استان , جمعی از مسئولین محلی و استانی و معتمدین و صاحب نظران سیستان برگزار شد.

 

DSC00176

 

DSC00177

 

DSC00178

 

DSC00191 

 

DSC001961

 

DSC00169

 

DSC00170

 

DSC00172

 

DSC00173

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه