امیدآرامی

تولد امیدآرامی پهلوان جوان کشتی فرنگی سیستان و بلوچستان روز جمعه با همکاری مجله ورزشی دنیای کشتی....

گندم خبر,تولد امید آرامی پهلوان جوان کشتی فرنگی سیستان و بلوچستان روز جمعه با همکاری مجله ورزشی دنیای کشتی در محل اردو تیم ملی برگزار شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه