شهرگندمـــ : نشست اصلاح طلبان سیستانی باحضور تقی رخشانی در خانه معلم زابل برگزار گردید.               تصاویر : نی زار  

شهرگندمـــ : نشست اصلاح طلبان سیستانی باحضور تقی رخشانی در خانه معلم زابل برگزار گردید.

 

111

 

222

 

444

 

555

 

666

 

999

 

تصاویر : نی زار

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه