گندم پرس:مهندس هوشنگ ناظری ظهرامروزبه بازدیدازمحل های اخذرای پرداخت.         حضورکودکان درکناریزرگترهادرمحل های اخذرای         امروزهمه آماده بودندتادرانتخابات سرونشت ۴سال خویش رارقم بزنند.                       حضورامام جمعه،فرمانداروخبرنگاران         حضور خبرنگاران درروابط عمومی فرماندار جهت پوشش خبری   […]

گندم پرس:مهندس هوشنگ ناظری ظهرامروزبه بازدیدازمحل های اخذرای پرداخت.

 

IMG_20160226_200948

 

IMG_20160226_201006

 

IMG_20160226_201008

 

حضورکودکان درکناریزرگترهادرمحل های اخذرای

 

IMG_20160226_200959

 

۳۰۴۸۸۲۵-۴۸۵۰۳۲۰

 

IMG_20160226_215333

 

امروزهمه آماده بودندتادرانتخابات سرونشت ۴سال خویش رارقم بزنند.

 

IMG_20160226_223310

 

IMG_20160226_223314

 

IMG_20160226_200955

 

۳۰۴۸۸۲۵-۴۸۵۰۲۹۹

 

۳۰۴۸۸۲۵-۴۸۵۰۳۰۰

 

۳۰۴۸۸۲۵-۴۸۵۰۳۲۵

 

T3048949-4852315

 

T3048949-4852319

 

۳۰۴۸۹۴۹-۴۸۵۲۳۱۱

 

 

حضورامام جمعه،فرمانداروخبرنگاران

 

IMG-20160226-WA0000

 

IMG_20160226_215356

 

IMG_20160226_215359

 

حضور خبرنگاران درروابط عمومی فرماندار جهت پوشش خبری

 

 

IMG_20160226_215342

 

IMG_20160226_215328

درانتهابرخودلازم میدانیم که ازجناب سرحدی مسول روابط عمومی فرمانداری زابل به جهت فراهم سازی حضورخبرنگاران جهت پوشش مستقیم خبری برای اولین بارمراتب تشکرخویش رااعلام نماییم.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه