فقر و نداری

تصویری که مشاهده می کنید در محدوده میدان جهاد شهرستان زابل توسط آقای کردی ثبت شده است با عنوان: " اینجا سیستان است, کسی گربه نمیخورد اما خیلی ها با شرافت گرسنه می خوابند"

گندم خبر, تصویری که مشاهده می کنید در محدوده میدان جهاد شهرستان زابل توسط آقای کردی ثبت شده است با عنوان: ” اینجا سیستان است, کسی گربه نمیخورد اما خیلی ها با شرافت گرسنه می خوابند.”

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه