کپسول گاز

صف های گاز در زاهدان با نزدیک شدن به شروع فصل زمستان باری دیگر اوج گرفت و نبود مدیریت گریبانگیر مردم مرکز استان شده است.

صف های گاز در زاهدان با نزدیک شدن به شروع فصل زمستان باری دیگر اوج گرفت و نبود مدیریت گریبانگیر مردم مرکز استان شده است.

 

گندم خبر, یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از نقاط مختلف شهر از صف های طولانی و انتظار برای رسیدن به کپسول گاز خبر داد.

 

نکته جالب اینجاست که در همین اوضاع بی گازی دست فروشان تعداد زیادی کپسول برای فروش آزاد دارند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه