گندمـــــ پرس : کلیپ نسل رستم، سـاخـته علیرضـا بـارانـی مدیر مسئول وب سایت صدای خــاک ، مــورد توجـه مـدیر شبکـه اجتماعـی فیس نما که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانی و فــارسی زبــان می باشد ، قــرار گـرفت .     به گــــزارش گندمــــ پرس ، قاســم پور مدیر تـوانـای شبکه اجتماعی فیس نما از […]

گندمـــــ پرس : کلیپ نسل رستم، سـاخـته علیرضـا بـارانـی مدیر مسئول وب سایت صدای خــاک ، مــورد توجـه مـدیر شبکـه اجتماعـی فیس نما که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانی و فــارسی زبــان می باشد ، قــرار گـرفت .

 

sedayekhakali

 

به گــــزارش گندمــــ پرس ، قاســم پور مدیر تـوانـای شبکه اجتماعی فیس نما از این حــرکت بزرگـــ حمایت و آنرا برای مشاهده 60 هــزار نفــر در صفحه خـــود به اشتـــراک گــذاشت .

 

04-09-2015 07-36-02 ب-ظ

 

وی با دبدن این کلیپ از تکنیک هــای دیداری و شنیداری با مهــارت ویـژه علیرضــا بـارانی و صـــدای مانــدگـــار و آهنگــســاز نمونه جنـاب مـحـمـد میــری با این اقـــدام تقــدیر و حمایت خـــود را از سیستان اعـــلام نـــمود .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه