شهرگندمـــ : کلیپ زیر توسط یک دانشجوی دانشگاه زابل برای ما ارسال شده است و مربوط به حاشیه مراسم روز دانشجو در این دانشگاه می باشد .   فیلم ها و تصاویر زیبا و جذاب خود از مسائل مختلفی که در اطرافتان رخ میدهد را برای ما ارسال کنید.    

شهرگندمـــ : کلیپ زیر توسط یک دانشجوی دانشگاه زابل برای ما ارسال شده است و مربوط به حاشیه مراسم روز دانشجو در این دانشگاه می باشد .
 

فیلم ها و تصاویر زیبا و جذاب خود از مسائل مختلفی که در اطرافتان رخ میدهد را برای ما ارسال کنید.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه