شهرگندمـــ : کشتی بساز ای نوحکشتی بساز ای نوح ، وقت است، وقت باران است، ابرهای تیره در راه است، بادهای سوزناک قوم عاد در راه است، باران رحمت خدا در این جهان کمیاب است. انتخاب در این دنیا بسیار دشوار است. وقت ، وقت ساختن است ای نوح، دنیا ، دنیای عجیبی ست همچنان […]

شهرگندمـــ : کشتی بساز ای نوح
کشتی بساز ای نوح ، وقت است، وقت باران است، ابرهای تیره در راه است، بادهای سوزناک قوم عاد در راه است، باران رحمت خدا در این جهان کمیاب است. انتخاب در این دنیا بسیار دشوار است. وقت ، وقت ساختن است ای نوح، دنیا ، دنیای عجیبی ست همچنان بی روح . کشتی بساز ای نوح ، دریای زندگی بسیار مواج است ، خورشید چشمانش بابت این جهان باز است.

 

16651_222

 

کارهای آدمها موجب تعجب خاص است. این زمین تمام آن موج است، کشتی ات در این زمین در تهاجم موج است. هیچ موجودی برای انتخابت نیست، هیچ درمانی برای دردت نیست.  چه کسی می تواند مسافرت باشد، بابت این سفر موافقت باشد. نوح، کشتی ات
را به ساحلی افکن، ساحل زندگی پر از رنج است، دل این زمین پر از درد است، بابت ظلم و جور این خلق است. روح و جان این جهان سرد است.
نوح: ناخدای کشتی کیست؟ راهنمای کشتی نجات کیست؟
کشتی بساز ای نوح از آهن و ز فولاد، این زندگی عجیب است، بسیار هم غریب است، گرداب زندگی هم، بی رحم و بی رقیب است، بار گناه دنیا، سنگین و هم وزین است.
کشتی ات توان ندارد ای نوح، این کشتی سکان ندارد، ای نوح، این کاروان، ساربان ندارد ای نوح،
پس کشتی نساز ای نوح، بر ما دعا کن ای نوح، تا ساربان بیاید، آن ناخدا بیاید، سکان این زمانه، آن روح و جان بیاید.
انشا ا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه