خشکسالی در دهه های اخیر بخصوص امسال با قطع آب رودخانه هیرمند کمر کشاورزان زحمت کش سیستانی را شکست .

خشکسالی در دهه های اخیر بخصوص امسال با قطع آب رودخانه هیرمند کمر کشاورزان زحمت کش سیستانی را شکست .

 

گندم خبر, کشاورزان سیستانی این روزها علاوه بر ضرر حاصل از خشکسالی معضل بزرگی دیگر را در سد راه خویش دارند و آن بازپرداخت وام های میلیونی و جریمه های حاصل از آن است .

 

یکی از کشاورزان منطقه هیرمند در گفتگو با خبرنگار ما گفت : بنده شغلم کشاورزی و از شهر دوست محمد می باشم که با توجه به شرایط موجود در سیستان که یک قطره باران و آب امسال نیامد و نبارید باعث شد تمام دام های ما از بین برود .

 

محمود سارانی بیان کرد : وام ده میلیونی برای خرید علوفه برداشتیم و اقساط بانک کشاورزی با توجه به نداشتن درآمد برایمان سخت و نفس گیر شده است .

 

وی تاکید کرد : دولت به فکر ما باشد .

 

سارانی افزود : حال نمایندگان سیستان کجا هستند ? از شما نمایندگان و امامان جمعه خواهشمندیم وقتی برای ما بگیرید تا با رهبر عزیزمان دیدار داشته باشیم و مشکلاتمان را از نزدیک به آقایمان انتقال بدهیم .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه