گندمــــ پرس :گــزارش تصویـری چهارمین روز همایش هنر و ادب سیستان در خانه هنرمندان تقدیم به همه دوستداران هنر و ادب سیستان                        

گندمــــ پرس :گــزارش تصویـری چهارمین روز همایش هنر و ادب سیستان در خانه هنرمندان تقدیم به همه دوستداران هنر و ادب سیستان

 

DSC_0006

 

DSC_0026

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۶۰۸۰۹

 

DSC_0047

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۷۲۵۴۲

 

DSC_0011

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۷۳۸۳۸

 

DSC_0024

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۹۲۱۰۲

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۹۰۵۲۴

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۸۴۸۳۹

 

۲۰۱۵۱۰۱۲_۱۸۴۱۱۴

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه