گندم پرس : بلوچ پرس : خالد ایراندوست –  اینجانب را بر آن داشت که در یک نوشتار به مشکلات بلوچستان بپردازم و برای کسانی که می خواهند برای حل مشکلات بلوچستان قدمی بردارند نکاتی را ذاکر شوم : کم کم به روز انتخابات مجلس نزدیک می شویم و می بایست کسانی که مشاغل دولتی دارند […]

گندم پرس : بلوچ پرس : خالد ایراندوست –  اینجانب را بر آن داشت که در یک نوشتار به مشکلات بلوچستان بپردازم و برای کسانی که می خواهند برای حل مشکلات بلوچستان قدمی بردارند نکاتی را ذاکر شوم : کم کم به روز انتخابات مجلس نزدیک می شویم و می بایست کسانی که مشاغل دولتی دارند جهت کاندید شدن استعفاء خود را رسماً اعلام کنند، اما در بلوچستان بحث شرکت در انتخابات مجلس برای همه ی نخبگان بلوچ مثل یک نماز فرض واجب شده و تقریباً همه خودشان را شایسته این پست مهم و حساس که تنها رابطین بلوچ با مرکز می باشد می دانند، آیا این مهم را باید به کسانی که توان بیان مشکلات و توان پیگیری آنها را دارند یا کسانی که فقط جز اسم نماینده چیز دیگری از نمایندگی مجلس نمی دانند بسپاریم؟ آیا با وجود مشکلاتی همچون درگیری های مرگبار قومى  و طایفه ای، ناامنی،بیکاری،اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی،مشکلات فرهنگی،افت شدید تحصیلی دانش آموزان و بنیه ی علمی آنها، توسعه نیافتگی بلوچستان نسبت به دیگر استانهای مرکزی ایران، استفاده نکردن بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های طبیعی استان و نیروی کار ارزان، بطوریکه نیروی کار بلوچستان در دیگر استانها بیشترین کارایی را داشته است.
با وجود مشکلات فوق بلوچستان فقط در نمایندگی مجلس مشکل دارد که این چنین نخبگان بلوچ احساس خطر کرده اند.  چرا همیشه کسانی این چنین توانایی مضاعفی در خود می بینند ولی برای حل مشکل فوق قدم بر نمی دارند؟ آیا نخبگان بلوچ در یک دهه گذشته که درگیری های طایفه ای و قومی مرگباری در بلوچستان رخ داد نمی توانستند کمپینی تشکیل دهند و در جهت صلح و سازش طرفین فعالیتهای گسترده ای انجام بدهند؟ این یک مورد از موارد فوق بود. آیا ریشه یابی و آنالیز کردن این مشکلات وظیفه نخبگان بلوچ نیست؟ و می بایست دیگران برای ما مشکلات را تجزیه و تحلیل کرده و بدنبال حل آنها باشند؟ آیا نخبه بلوچ فقط باید بدنبال نمایندگی مجلس و پست مدیریتی و سیاسی باشد؟ و یا نه به مشکلات اساسی جامعه خود توجه و حساسیت بیشتری به خرج دهند؟
لیکن در این برهه از زمان که جامعه نیاز به آرامش فکری بیشتری دارد نیاز است بهترین افراد جامعه کاندیدا شوند و از میان بهترین ها، بهترین و شایسته ترین فرد روانه بهارستان شود، نه اینکه هر کس که مدرک فوق لیسانس را زیر بغل گرفته و کاندیدای مجلس شود.
این کار نخبگان بلوچ ، بیشترین ضرر را متوجه جامعه بلوچستان خواهد کرد. اگر انرژی، وقت و سرمایه ای را برای کاندیداتوری مجلس صرف می کنند را صرف حل و فصل مشکلات فوق الذکر کنند بهترین نتیجه را خواهد داشت.
بنده مخالف کاندیداتوری نخبگان نیستم معتقد این هستم که بهترین افراد کاندید شوند و از میان بهترین ها، بهترین فرد را روانه بهارستان کنیم. تا زمانی که نخبگان بلوچ خود را وقف جامعه بلوچستان نکنند و فقط ژست روشن فکری که فقط میخواهد در بالای منبر باشد را برای خود بخواهد و حاضر نباشد در دورترین نقاط بلوچستان خدمت بکند ،نمی تواند بر مشکلات جامعه خود فایق آید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه