گندمـــ پرس : استخدام ده هزار ناظر کشاورزی در بخشهای مختلف موجی از امید در ناظرین کشاورزی در استانهای مختلف کشور و بخصوص استان ما بوجود آورد. حال نیز با توجه به دریافت مجوز جذب 300 ناظر دراستان این مساله به یکی از مباحث اصلی بین ناظرین و خانواده های آنان مبدل شده است و […]

گندمـــ پرس : استخدام ده هزار ناظر کشاورزی در بخشهای مختلف موجی از امید در ناظرین کشاورزی در استانهای مختلف کشور و بخصوص استان ما بوجود آورد.

حال نیز با توجه به دریافت مجوز جذب 300 ناظر دراستان این مساله به یکی از مباحث اصلی بین ناظرین و خانواده های آنان مبدل شده است و نگرانی های نیز ازاین بابت بوجود آمده است , یکی از نگرانی های اصلی مربوط می شود به اینکه گفته شده کسانی حق شرکت در آزمون را دارند که قبل از سال 90 30 ماه سابقه حضور و همکاری بعنوان ناظر در جهاد کشاورزی را داشته باشند که با شرایط موجود بنظر میرسد کمتر از نیمی از سهمیه ای که برای استان در نظر گرفته شده است از این امتیاز برخوردار باشند.

در همین راستا مهندس نجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با گندمــ پرس گفت : از مجموع ده هزار ناظر کشوری که مجوز جذب آنها در  جهاد کشاورزی کل کشور اعلام شد اعلام گردید که باید آنها سی ماه سابقه داشته باشند که در مرحله اول از استان ما تنها 36 نفر حائز این شرایط بودند و جذب شدند.

پس از آن پیگیریهای فراوانی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صورت گرفت و مراجعات مکرری به دفتر رئیس جمهور , دفتر وزیرمحترم جهاد کشاورزی داشتیم و موفق به دریافت مجوز جذب 300 نفر دیگر شدیم .

حال نیز علیرغم اینکه این مجوز دریافت شده است , ذکر شده است که باید این ناظرین قبل از سال 90 دارای سابقه باشند که اگر شرایط به همین وضع پیش رود ما کمتر از نصف این تعداد افراد را تنها می توانیم جذب کنیم , به همین منظور نامه ای به دفتر وزیر محترم ارسال شده است که اجازه بدهند این سابقه از قبل از سال 93 اعمال گردد که دراین صورت ما بیش از 600 ناظر داریم که میتوانند در آزمون شرکت نمایند که تا این لحظه هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم این مهم را به سرانجام برسانیم.

گندمــ پرس : بنظر میرسد با عنایت به اینکه این فرصت استثنایی برای جذب ناظرین عزیز و زحمتکش در استان بوجود آمده است , نمایندگان استان و استاندار تلاش نمایند و این مجوز را از وزیر محترم جهاد کشاورزی دریافت نمایند.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه