کولیوند معاون وزیر کشور طی نامه ای در پی پیگیری محمد سرگزی درخواست تسریع در روند اعلام نتیجه ارتقاع چهار دهستان سیستان به بخش را نمود.

کولیوند معاون وزیر کشور طی نامه ای در پی پیگیری محمد سرگزی درخواست تسریع در روند اعلام نتیجه ارتقاع چهار دهستان سیستان به بخش را نمود.

در این نامه خطاب به عرف معاون سیاسی وزیر کشور آمده است: با توجه به دستور مقام عالی وزارت و پیگیری محمد سرگزی نماینده سیستان دستور فرمائید در اعلام نتیجه ارتقاء دهستان های کرباسک (شهرستان زابل)، خمک (شهرستان زهک)، سفید آبه (شهرستان نیمروز) و جهان آباد (شهرستان هیرمند) به بخش تسریع نمایند.

امید است با پیگیری های نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی بخشی از کاستی ها و محرومیت های مردم استان کاسته شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه