فوری

قریب به یک هفته قبل از عوامل یکی از پیمانکاران فعال در سیستان توسط افرادی ربوده شد .

گندم خبر: قریب به یک هفته قبل از عوامل یکی از پیمانکاران فعال در سیستان توسط افرادی ربوده شد .

 

کلیه مجموعه های انتظامی و اطلاعاتی از همان ساعات اولیه در جست و جوی سر نخی برای یافتن وی شروع به کار نمودند .

 

پس از اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند که وی به خارج از خاک ایران یعنی افغانستان منتقل گردیده است .

 

با مجموعه اقدامات عزیزان اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی تیپ علی اکبر(ع) فرد ربوده شده را در خاک افغانستان توانستند از چنگال ادم ربایان آزاد نمایند .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه