گندمــ پرس : بسمه تعالی انالله وانا الیه الراجعون خانواده های محترم مالکی نژاد و براهویی مشیت الهی در سلسله تقدیر، حیات فانی و خاکی مرحوم فقید سردار حاج پسند خان مالکی نژاد بزرگ خاندان طوایف مالکی و براهویی را به انتها رسانید و زندگی جاودان او آغاز شد هر چند رحلت انسانهای بزرگ، متدین […]

گندمــ پرس : بسمه تعالی
انالله وانا الیه الراجعون
خانواده های محترم مالکی نژاد و براهویی
مشیت الهی در سلسله تقدیر، حیات فانی و خاکی مرحوم فقید سردار حاج پسند خان مالکی نژاد بزرگ خاندان طوایف مالکی و براهویی را به انتها رسانید و زندگی جاودان او آغاز شد
هر چند رحلت انسانهای بزرگ، متدین و پاک سرشت بر ایشان موهبتی عظیم است اما تحملش برای بازماندگان سخت است.
لذا از طریق این رسانه این هجران بزرگ را به خانواده‌های محترم مالکی نژاد و براهویی تسلیت عرض نموده و از همکاری آن مرحوم مغفور با نهاد مقدس سپاه و علی الخصوص قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان در راستای برقراری امنیت مردمی تقدیر و تشکر مینماییم.

فرماندهی و کارکنان قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه