گندم پرس: جمعی از بانوان سیستانی با ارسال پیام به مردم سیستان جهت ثبت جهانی تالابهای بین المللی هامون این رویداد تاریخی را تبریک گفتند. متن پیام ارسالی به شرح زیر می باشد:  بسمه تعالیفرزندان برومندسیستان سلام علیکمپس از هفده سال اندوه خشکسالی درروز علفه که یادگار بی بی نوروز است فرزندان برومند ایران اسلامی و […]

گندم پرس: جمعی از بانوان سیستانی با ارسال پیام به مردم سیستان جهت ثبت جهانی تالابهای بین المللی هامون این رویداد تاریخی را تبریک گفتند.

متن پیام ارسالی به شرح زیر می باشد: 

بسمه تعالی
فرزندان برومندسیستان
سلام علیکم
پس از هفده سال اندوه خشکسالی درروز علفه که یادگار بی بی نوروز است فرزندان برومند ایران اسلامی و فرزندان هامون کمر همت بستند و در کشور پرو توانستندتالاب های بین المللی مقدس هامون رادر اجلاس جهانی کره مسکون یونسکوبه عنوان ذخیره گاه زیست کره به ثبت جهانی برساند.

ما جمعی از بانوان سیستانی این اقدام وتلاش فرزندان هامون، خانوم دکترابتکار،دکتراحمدعلی کیخا،علی اوسط هاشمی وتیم اداره کل محیط زیست استان را ارج مینهیم و در نوروزخجسه تبریک گفته و از ایزدمنان میخواهیم تا این فرزندان سیستان در راه خدمت به این مردم همچنان موفق پیروز و پیام آور آبادانی باشند.

جمعی از بانوان سیستانی
یکم فروردین ماه۱۳۹۵

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه