شهرگندمــــ : انجمن معلولین سیستان با ارسال نامه ای از زحمات و حمایتهای ناظری فرماندار زابل تقدیر و تشکر کردند. متن پیام ارسالی بدین شرح میباشد : درپی اجرای قانون جامع حمایت ازحقوق معلولین وجلسه کمیته متناسب سازی محیط معلولان وسالمندان درفرمانداری ویژه زابل ودعوت اعضای کمیته که متشکل ازشهرداری، ، مسکن وشهرسازی،بنیادشهیدوامورایثارگران، فرهنگ وارشاداسلامی […]

شهرگندمــــ : انجمن معلولین سیستان با ارسال نامه ای از زحمات و حمایتهای ناظری فرماندار زابل تقدیر و تشکر کردند.

معلولین

متن پیام ارسالی بدین شرح میباشد :

درپی اجرای قانون جامع حمایت ازحقوق معلولین وجلسه کمیته متناسب سازی محیط معلولان وسالمندان درفرمانداری ویژه زابل ودعوت اعضای کمیته که متشکل ازشهرداری، ، مسکن وشهرسازی،بنیادشهیدوامورایثارگران، فرهنگ وارشاداسلامی ، شورای شهر، تشکلهای معلولین واداره بهزیستی که دبیری کمیته رابرعهده داشت وریاست کمیته بافرمانداربود تشکیل وپس ازاستماع کلام وحی، به لحاظ اینکه روسای ادارات به عنوان عضو اصلی درجلسه حضور نداشتندباواکنش فرمانداراقای مهندس ناظری مواجه وایشان به پاس احترام حقوق معلولین جلسه راترک وجلسه نیمه کاره رهاگردید.

جامعه معلولین زابل ضمن ابراز گلایه مندی شدیدازادارات ذیربط که به حقوق معلولین وقانون جامع حمایت ازحقوق  معلولین بی تفاوت بوده وروسای ادارات شخصادرجلسه حضورنیافته اندمراتب قدردانی وسپاس ویژه ومخلصانه خود را از صلابت و اقتدار و نکته بینی جناب آقای مهندس ناظری معاونت استانداری و فرمانداری ویژه  که باعث تجدید روحیه معلولان گردید را اعلام مینماید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه