گندمـــ پرس : معصومه پرندوار فــرماندار شهرسـتان هامون با صـدور پیامـی به گندمــــ پرس از مــردم دارالـولایه سیستان و علی اوسط هـاشمی ، اسـتانـدار محتــرم سیستـان و بلوچستـان در خصـوص تصـویب ایجـاد منطقه آزاد تجــاری و صنعتــی سیستان قـدردانی کـرد .     به گـــزارش گندمــــ پرس ، در ایـن پیام آمـده است :     […]

گندمـــ پرس : معصومه پرندوار فــرماندار شهرسـتان هامون با صـدور پیامـی به گندمــــ پرس از مــردم دارالـولایه سیستان و علی اوسط هـاشمی ، اسـتانـدار محتــرم سیستـان و بلوچستـان در خصـوص تصـویب ایجـاد منطقه آزاد تجــاری و صنعتــی سیستان قـدردانی کـرد .

 

 

به گـــزارش گندمــــ پرس ، در ایـن پیام آمـده است :

 

 معصومه پرندوار

 

بهـار در بهـار عشق ، رستم به رستم غــرور  و دل به دل ستـاره

 

سیستانیان عـزیـز و استاندار فــرهیخـته ی سیستان و بلوچستان جناب آقـای اوسط هـاشمی

 

دلتان پر امید ، نفستان گـرم و صبرتان هـامـون کـه طلوع خواهد کـرد خورشید لبخندهـایمان ، پای تمـام بغـض های فــروخورده ای کـه سالهاست در نجابت چشمان بارانـی مـان پنهان اند و رقـم خـواهـد خـورد .

 

فصلی نو و آغـاز دوباره ی نور بر تارو پود لحظه های طلایی مان کـه جهانی گـسترده شود به یمن منطقه ی آزاد باورمـان .

 

اینک دست در دست هم ، شور در شور ،رو به روی قبله ی بادهای صدو بیست روزه ی سیستان بر می خیزیم که دو رکعت نماز شکر بگذاریم با وضوی پاک زلال اندیشه ی مان ،  و خداوند حافظ همیشه ی آبادی روزگارمان .

 

 

مـعـصــومه پــرنـــدوار

فــرمـاندار شهرستان هـامــون

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه