آب و فاضلاب زابل

نمایان شدن چاله هایی به دلیل نشت آب و یا فاضلاب تا بعضا بو و طعم آب باعث نارضایتی مردم شده و حال پروژه ای چند صد متری باعث تلخی کام شهروندان شده است .

گندم خبر, شبکه آب و فاضلاب زابل چند سالیست درگیر مشکلات ریز و درشت می باشد.

 

از نمایان شدن چاله هایی به دلیل نشت آب و یا فاضلاب تا بعضا بو و طعم آب در برخی نقاط شهر، باعث نارضایتی مردم شده است .

 

در ماه های اخیر نیز پروژه ای را آب و فاضلاب شروع کرده است که جای بسی تشکر دارد.

 

اما کندی روند پیشرفت آن سبب ایجاد مشکلات زیادی برای شهروندان خصوصا آنانی که در ابتدای خیابان فردوسی (محل انجام پروژه) زندگی می کنند، گردیده است.

 

هرچند بیشتر تاخیر در شروع پروژه در زمان ریاست مدیر جهادی اصلاح طلب صورت گرفت اما انتظار میرفت سرپرست جدید با آن کارنامه ی درخشان و سوابق کاری گذشته قدری بیشتر مدیریت می نمود تا زمان اتمام کار را به حداقل برساند.

 

علی ایحال ظاهرا کار تمام شده است، ان شاءالله ادارات متولی امر اقدام عاجل در بازسازی خیابان را در دستور کار خویش قرار دهند.

 

و مدیران جهادی نیز و آنانی که به اصطلاح قصد جهادی کار کردن را دارند قبل از شروع کاری با تدبیر و در نظر گرفتن کامل تمام جوانب اقدام نمایند که در غیر آن صورت خاک آن مانند پروژه فوق الذکر در چشم مردم میرود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه