شهرگندمـــ : مردادماه سال جاری بود که با توجه به تشدید شدت طوفانهای شن و افزایش میزان ریزگردها , استاندار سیستان و بلوچستان بنا به درخواستهای مردمی در یک روز طوفانی در سیستان حضور یافت و پس از بازدید از مناطق مختلف و روستاهای که در معرض آسیب های جدید قرار داشتند , در جلسه […]

شهرگندمـــ : مردادماه سال جاری بود که با توجه به تشدید شدت طوفانهای شن و افزایش میزان ریزگردها , استاندار سیستان و بلوچستان بنا به درخواستهای مردمی در یک روز طوفانی در سیستان حضور یافت و پس از بازدید از مناطق مختلف و روستاهای که در معرض آسیب های جدید قرار داشتند , در جلسه ستاد بحران که با حضور جمعی از مسئولین محلی و استانی درمحل فرمانداری زابل برگزار شد به این ستاد 3 ماه فرصت داد تا برخی مشکلات را حل و راههای عملی جهت برون رفت سیستان از وضعیت موجود بیابند ,استاندار در همان جلسه به دستیار خود تاکید کرد که این مساله را یادداشت و در موعدمقرر به وی یادآوری کند تا مورد بررسی قرارگیرد.

حال که در آبانماه قرار داریم , آن سه ماه به پایان رسیده است و تمامی مشکلات به قوت خود باقیست و راه حلی عملی نیز حداقل به مردم از سوی مسئولین محترم ارائه نشده است تاکمی هم که شده به زندگی و آینده امیدوار شوند.

امیدواریم هرچه زودتر این مهم صورت گیرد تا حداقل مردم امیدوار باشند که تصمیماتی که در جلسه ای مهم آنهم با حضور استاندار اتخاذ میشود به دست فراموشی سپرده نشده است.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه