مدیر راهداری , حمل و نقل جاده ای زابل از پایان ماموریت پل فلزی و قدیمی نهرآب (نورو) تا یک ماه آینده خبر داد.

مدیر راهداری , حمل و نقل جاده ای زابل از پایان ماموریت پل فلزی و قدیمی نهرآب (نورو) تا یک ماه آینده خبر داد.

 

علی عالی در گفتگو با خبرنگار گندم خبر اظهار داشت: پل فلزی بر روی رودخانه نهراب بعلت قدمت بالا و پایین آمدن برخی از نقاط ایمنی آن تا حداکثر یکماه آینده فقط جوابگوی ترافیک عبوری خواهد بود و مجبور به هدایت ترافیک برروی پل بتنی بصورت دوطرفه خواهیم شد .

وی گفت: با توجه به عدم تکمیل ساخت پل دوم بعد از چندین سال متاسفانه شاهد ترافیک سنگین در این محدوده خواهیم بود.

 

وی افزود: علی رغم میل باطنی در این هفته مشغول به نصب تابلو و اعلائم و سرعتگاه در این محدوده خواهیم شد .

 

عالی بیان کرد: همشهریان صبور به جهت حفظ ایمنی در محدوده پل نهراب پارکینگ حجاج تا محل مرغداریها در هر دوطرف احتیاط لازم را با رعایت حدنصاب سرعت در تابلو ها نصب شده بفرمایید تا ان شالله پل دوم هرچه سریعتر تکمیل گردد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه