تعدادی از شهروندان با ارسال پیامی از جذب نیروی شرکتی در جهاد کشاورزی اظهار گلایه داشتند که در این رابطه خبرنگار ما موضوع را از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان جویا شد.

به گزارش گندم خبر, تعدادی از شهروندان با ارسال پیامی از جذب نیروی شرکتی در جهاد کشاورزی اظهار گلایه داشتند که در این رابطه خبرنگار ما موضوع را از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان جویا شد.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار گندم خبر راجع به شبهه مطرح شده در خصوص جذب نیروی شرکتی برای جهادکشاورزی اظهار داشت: تعدادی از افراد توسط شرکت طرف قرارداد امور زمین به صورت حجمی مورد استفاده قرار گرفته بودند که شائبه معرفی آنها توسط افراد خاص مطرح بود.

 

غلام حیدر ذورقی گفت: از این رو و به منظور رفع این احتمال که افرادی بر اساس رانت اطلاعاتی وارد این شرکت شده باشند علی رغم وظیفه مندی سازمان توسط سازمان نظام مهندسی و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی آزمونی از افراد متقاضی برگزار گردید.

 

وی افزود: در این استخدامی فقط جهاد به سبب جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان نقش نظارتی داشته و این افراد هیچ رابطه استخدامی با جهاد کشاورزی ندارند.

 

وی بیان کرد: این افراد قرار است به عنوان نیروهای شرکت های طرف قرارداد با سازمان به کارگیری شوند.

 

رییس سازمان جهادکشاورزی در خصوص گلایه برخی جوانان مبنی برعدم اطلاع رسانی آزمون گفت: ما هیچ وظیفه ای برای اطلاع رسانی نداریم و همانگونه که گفته شد ما تنها برای حسن انجام کار نظارت داریم.

 

وی در پایان تاکید کرد: هرگونه استخدام در جهادکشاورزی از طریق اطلاع رسانی عمومی و توسط سازمان سنجش انجام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه