شهرگندمـــــ :  جاری شدن آبهای سطحی در سطح خیابانی شلوغ , تصاویر مربوط به شهر زاهدان , خیابان امیرالمومنین , تقاطع سعدی , که بیشتر به یک سیل شباهت دارد تا جاری شدن آبهای سطحی. ارسالی توسط گندمـــ پرسی زاهدان            

شهرگندمـــــ :  جاری شدن آبهای سطحی در سطح خیابانی شلوغ , تصاویر مربوط به شهر زاهدان , خیابان امیرالمومنین , تقاطع سعدی , که بیشتر به یک سیل شباهت دارد تا جاری شدن آبهای سطحی.

ارسالی توسط گندمـــ پرسی زاهدان

 

IMG-20150115-WA0008

 

IMG-20150115-WA0010

 

IMG-20150115-WA0011

 

IMG-20150115-WA0012

 

IMG-20150115-WA0021

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه