گندم پرس: وضعیت نامناسب جاده روستایی منتهی به روستای طاغذی همانند سایر جاده های روستایی منطقه سیستان از وضعیت نامناسبی برخوردار است که موجبات نارضایتی مردم را فراهم نموده است. در سال های اخیر نیز اداره راه و شهرسازی بجای زیرسازی و آسفالت اقدام به پاشیدن قیر و آسفالت سرد در محل های آسیب دیده نموده […]

گندم پرس: وضعیت نامناسب جاده روستایی منتهی به روستای طاغذی همانند سایر جاده های روستایی منطقه سیستان از وضعیت نامناسبی برخوردار است که موجبات نارضایتی مردم را فراهم نموده است.

IMG_20160330_114931

IMG_20160330_114713

در سال های اخیر نیز اداره راه و شهرسازی بجای زیرسازی و آسفالت اقدام به پاشیدن قیر و آسفالت سرد در محل های آسیب دیده نموده که بلافاصله تخریب گشته است.

IMG_20160330_115112

IMG_20160330_114626
امیدواریم در سال جدید که به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده شاهد اقدامات عملی، شایسته و ریشه ای را شاهد باشیم.

با امید سیستانی آباد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه