یکشنبه - 25 شهریور 1397      47073      5688 بازدید  

گندم خبر, یکی از مخاطبین با ارسال کلیپی از خیابان رجایی (محدوده تصفیه خانه زمزم) از وضعیت تیر برق قدیمی که به راحتی تکان میخورد خبر داد.