تصاویر زیر مربوط می شود به پارک فجر شهرستان ایرانشهر که علیرغم دریافت هزینه تحت عنوان ورودی باز هم به این صورت که مشاهده می فرمائیدمی باشد.         محمد امین زرین-ایرانشهر  

20140111_164659334931  تصاویر زیر مربوط می شود به پارک فجر شهرستان ایرانشهر که علیرغم دریافت هزینه تحت عنوان ورودی باز هم به این صورت که مشاهده می فرمائیدمی باشد.

IMG-20150731-WA0014

 

IMG-20150731-WA0015

 

IMG-20150731-WA0010

 

IMG-20150731-WA0013

 

محمد امین زرین-ایرانشهر

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه