گندم پرس : اطلاعیه جوی شماره۳۰مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ ۱-ازروزشنبه تا دوشنبه هفته آینده درنواحی غربی و مرکزی استان وزش بادازسمت جنوب غرب رخ خواهددادکه روزیکشنبه وزش بادشدید و درمحورهای مواصلاتی غرب استان (محورزاهدان به بم) همراه باگردوخاک وکاهش دیدخواهدبود. ۲-باورودسامانه بارشی به استان علاوه بر افزایش نسبی دمای هوا ، طی روزهای یکشنبه ودوشنبه بارش رگبارباران […]

گندم پرس : اطلاعیه جوی شماره۳۰مورخ ۹۴/۱۰/۱۷

۱-ازروزشنبه تا دوشنبه هفته آینده درنواحی غربی و مرکزی استان وزش بادازسمت جنوب غرب رخ خواهددادکه روزیکشنبه وزش بادشدید و درمحورهای مواصلاتی غرب استان (محورزاهدان به بم) همراه باگردوخاک وکاهش دیدخواهدبود.

۲-باورودسامانه بارشی به استان علاوه بر افزایش نسبی دمای هوا ، طی روزهای یکشنبه ودوشنبه بارش رگبارباران و دربرخی نقاط رعدوبرق وتند بادموقتی پیش بینی می شود.

۳-ازروزدوشنبه ضمن خروج سامانه بارشزا از استان، به علت تشدید سرعت وزش بادهای شمالی کاهش دمای هوا و پدیده مه در نیمه شمالی وبرخی نقاط جنوب استان رخ خواهد داد.

امیدواریم دستگاههای اجرایی پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از حوادث غیر مترقبه را انجام دهند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه