هرگونه تغییرات در گلزار شهدا منوت به مطرح شدن در جلسه اعضا هیات امنا است و بعد از آن ارسال طرح به اداره حفظ ....

سرهنگ علی ثمره حسینی وعضوهیات امنای گلزارشهدای گمنام  در گفت و گو با خبرنگار گندم خبر اظهار داشت: هیچگونه جلسه ای در خصوص تغییرات وبهسازی در مکان مقبره تاکنون برگزار نشده است.

 

عضو هیات امنا گلزار شهدا گمنام افزود: هرگونه تغییرات در گلزار شهدا منوط به مطرح شدن در جلسه اعضا هیات امنا است و بعد از آن ارسال طرح به اداره حفظ ونشر آثار دفاع مقدس است.

 

وی بیان کرد: هیچکسی بدون هماهنگی با اعضای هیات امنا حق تعیین تکلیف و حتی بهسازی مکان را ندارد و بایستی شهرداری پاسخگو باشد.

 

فرمانده سپاه زابل خاطرنشان کرد: قطعا پیگیر این اتفاق رخ داده خواهیم بود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه