گندمــــ پرس : مدیران متوسطه دوره دوم مـدیریت آمـوزش وپرورش شهرستان هیرمند با توجه به وضعیت کنونی بدی آب و هــوا و بادهـای ۱۲۰ روزه که در چند روز اخیر نفس کشیدن را برایشان سخت کرده است با ماسک تنفسی در جلسات و مــدارس مثل همیشه حضور فعال داشتند. به گــزارش گندمــــ پرس به نقل […]

گندمــــ پرس : مدیران متوسطه دوره دوم مـدیریت آمـوزش وپرورش شهرستان هیرمند با توجه به وضعیت کنونی بدی آب و هــوا و بادهـای ۱۲۰ روزه که در چند روز اخیر نفس کشیدن را برایشان سخت کرده است با ماسک تنفسی در جلسات و مــدارس مثل همیشه حضور فعال داشتند.

QQQQQQQ1616661

به گــزارش گندمــــ پرس به نقل از روابط عمومی مـدیریت آمـوزش وپرورش شهرستان هیرمند مدیران متوسطه دوره دوم در جلسات و مدارس با توجه به بدی آب و هوا در شهرستان هیرمند شرکت فعال داشته و هیچگاه توفان و ریزگردها خللی در عزم و اراده این مردان سخت کوش وارد نخواهد کرد.

دد

 

حمید سارانی مدیر آموزش وپرورش بیان داشتند : متاسفانه گرد و غبار در این منطقه به سرعت ایجاد شد و به اعتقاد بنده باید با استفاده از مطالعات بین المللی و محققینی که به اکوسیستم کشورمان تسلط کافی دارند، بتوانیم در رفع این مشکل قدمی برداریم و نیز بیان داشتند توفان ریزگردی یک پدیده هواشناسی‌ست که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می‌دهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه